Đăng ký thành lập công ty online

Hãy nhập đầy đủ thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất ( * ) Bắt buộc

Tên của bạn ( * )

Địa chỉ liên hệ ( * )

Số điện thoại ( * )

Địa chỉ Email ( * )

Loại hình công ty muốn thành lập?

 Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên Công ty cổ phần Doanh nghiệp tư nhân

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ( * )

Tên công ty viết bằng tiếng Anh (nếu có):

Tên công ty viết tắt (nếu có):

Địa chỉ công ty:

Ngành nghề kinh doanh (Vui lòng liệt kê tất cả những ngành bạn dự định kinh doanh)

Vốn điều lệ đăng ký:

Thông tin đại diện pháp luật:

Họ tên:

Ngày tháng năm sinh:
/ /

Số CMND:

Ngày cấp:
/ /


Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú (Vui lòng điền đầy đủ 4 cấp nếu CMND được cấp ở tỉnh):

Địa chỉ hiện tại:

Phần chỉ dành cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần:

Danh sách thành viên/ cổ đông (Vui lòng điền thông tin các thành viên/ cổ đông đầy đủ theo như thông tin của đại diện pháp luật trên)thanh lap doanh nghiep nha trang

Điền hình nhìn thấy vào ô dưới:
captcha

Thiết kế website bởi HTBEST COMPUTER
Báo cáo thuế nha trang
Thành lập doanh nghiệp nha trang